Bete

Giftiga växter A–Ö
Utgivare: Statens veterinärmedicinska anstalt
Årtal: 2016
SVA – Giftiga växter A–Ö

 

Låt naturbetesmarkerna bli en resurs
Författare: Länsstyrelsen Västra Götaland: Annelie Carlsson, Alfred Akersten, Karin Hante
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 2016
Läs artikel
Naturbetesmarker - en resurs för för får- och lammproduktionen (pdf) ››

 

Utvecklingen av ängs-och betesmarker 1890-2013
Författare: Ann-Marie Karlsson
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 2016
Jordbruket i siffror

 

Jämförelse av vallfröblandningar för fårbete (konferensbidrag, kortfattad)
Författare: Gun Bernes, Kjell Martinsson
Utgivare: Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
Årtal: 2014
Via Epsilon

 

Jämförelse av vallfröblandningar för fårbete
Författare: Gun Bernes, Kjell Martinsson, Evelina Viklund
Utgivare: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå
Årtal: 2013
Artikel

 

Skogsbetesmarker
Författare: Mårten Aronsson
Utgivare: Jordbruksverket och Skogsstyrelsen
Årtal: 2013
Hämta via Jordbruksverkets hemsida

 

Sprängört farlig för betande djur
Författare: Statens veterinärmedicinska anstalt
Utgivare: Statens veterinärmedicinska anstalt
Årtal: 2013
Artikel på SVAs hemsida

 

Betesdrift - Avtal och kalkyler
Författare: Lantbrukarnas Riksförbund
Utgivare: Lantbrukarnas Riksförbund
Årtal: 2010
Information via Lantbrukarnas Riksförbund

 

När dina får och getter är ute eller på bete
Författare: Jordbruksverket
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 2010
Information via Jordbruksverket

 

Bete - en resurs värd att vårda
Författare: Ingela Löfquist
Utgivare: Svenska Djurhälsovården
Årtal: 2008
Artikel via Svenska Djurhälsovården

 

Sambete mellan får och nöt
Författare: Ole Martin Hegrestad
Utgivare: Svenska Djurhälsovården
Årtal: 2008
Artikel via Svenska Djurhälsovården

 

Höstbete, stor kvantitet - låg kvalitet
Författare: Annika Arnesson, Jesper Eggertsen
Utgivare: Fårskötsel, nr 6
Årtal: 2008
Artikel (334 kB)

 

Grönfoderväxter till får
Författare: Gunnar Danielsson
Utgivare: Fårskötsel, nr 3
Årtal: 2008
Artikel (275 kB)

 

Fårhållning i Norge - skogsbete och radiobjällror
Författare: Malin Larsson, Karl-Ivar Kumm
Utgivare: Fårskötsel, nr 1
Årtal: 2006
Artikel (1,76 MB)

 

Får på bete. JO06:12
Författare: Lisbeth Rudby-Martin
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 2006
Jordbruksinformation via Jordbruksverket

 

Tillsyn av betande djur
Författare: Sofia Lindgren
Utgivare: Hushållningssällskapet Väst
Årtal: 2005
Skrift (3,6 MB)

 

Studier av käringtand med avseende på populationekologi, proteinutnyttjande och parasitpåverkan hos betesdjur i Ekologiskt lantbruk nr. 30
Författare: Magne Tuvesson, Nilla Nilsdotter-Linde, Gun Bernes, Dan Christensson, Helena Hedqvist, Jan Jansson, Michael Murphy, Peter Waller
Utgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet, Centrum för uthålligt lantbruk
Årtal: 2001
Via Växteko

 

Betesproduktion i ekologiskt lantbruk. Råd i praktiken. JO98:12
Författare: Hans Bovin
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 1998
Läs hos Växteko

 

Naturvård med betesdjur - Nöt och får
Författare: Curt Matzon
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 1996
Läs hos Växteko

 

Vitklöver i betesvallen - ett sätt att sänka kostnaderna. Fakta - Mark/växter nr. 3
Författare: Bodil Frankow-Lindberg, Dan-Axel Danielsson, Annika Arnesson
Utgivare: SLU Info
Årtal: 1993
Läs hos Växteko

 

Sambete ger bättre produktion och resurshushållning. SLU Info rapport nr 176.
Författare: Inger Pehrson
Utgivare: SLU Info
Årtal: 1991
Läs hos Växteko

 
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons